Samstag, 14. Februar 2015

Posledni informace pred Forum v Plzni :: Letzte Infos vorm FORUM 2015 in Pilsen :: Najnowsze info przed FORUM 2015 w Pilznie

Vsech informace okolem Forum najdes tady! Az prijdes, dostanes i vytistenou verzu! :: Alle Information rund um das Forum findest du hier! Bei deiner Ankunft erhältst du auch eine gedruckte Version! :: Wszystkie informacje dotyczące Forum znajdziesz tutaj! Na miejscu otrzymasz także drukowaną wersję!

FORUM MAPA :: FORUM - STADTPLAN

Am Donnerstag, den 19.02.2015 erwartet euch das Team des Forums ab 14:30Uhr im Wohnheim der Elektrotechnischen Berufsfachschule. Teilnehmende, die später als 18Uhr anreisen bitten wir direkt zu Restaurace ŠACH-MAT, Sídlem Purkyňova 994/29, Plzen zu kommen. 
::  
W czwartek 19 lutego od 14:30 w akademiku Elektrotechnicznej Szkoły Zawodowej będzie na was czekał nasz Forum-Team. Uczestników, którzy przybędą po godzinie 18 prosimy o udanie się bezpośrednio do  Restaurace ŠACH-MAT, Sídlem Purkyňova 994/29, Plzen
::
Ve čtvrtek 19. 2. 2015 vás bude od 14:30 na kolejích Středního odborného učiliště elektrotechnického očekávat náš FORUM tým. Účastníky, kteří dorazí později jak v 18:00, prosíme o příjezd přímo do Restaurace ŠACH-MAT (Sídlem Purkyňova 994/29, Plzeň)

ubytování :: Unterkunft :: zakwaterowanie
Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56
Vejprnická 56
318 00 Plzeň
http://www.souepl.cz/?page_id=3419

Anreise :: Przyjazd :: Příjezd
Bei der Registrierung im Wohnheim erhalten alle Teilnehmenden Nahverkehrskarten, sowie weiteres Informationsmaterial.
::
Podczas rejestracji w akademiku wszyscy uczestnicy otrzymają bilet komunikacji miejskiej, jak również inne materiały informacyjne. 
::
Při registraci na koleji obdrží všichni účastníci lístky místní hromadné dopravy a další informace. 

  1. vom Hauptbahnhof (Hlavní nádraží) - mit der Straßenbahn Nr. 2 bis zur Haltestelle "Internáty" / ab 24Uhr Busnachtlinie N2
  2. vom Busbahnhof (Centralní autobusove nádraží) - mit der Straßenbahn Nr. 2 bis zur Haltestelle "Internáty" / ab 24Uhr Busnachtlinie N2
  1.  Z dworca głównego (Hlavní nádraží) – tramwajem linii 2 do przystanku "Internáty"; po godzinie 24 autobusem nocnym N2.
  2. Z dworca autobusowego (Centralní autobusove nádraží) – tramwajem linii 2 do przystanku  "Internáty"; po godzinie 24 autobusem nocnym N2

  1. Z Hlavního nádraží – tramvají č. 2 na zastávku „Internáty“ ( od 00:00 noční autobusová linka N2)
  2. Z Centrálního autobusového nádraží (CAN) – tramvají č. 2 na zastávku „Internáty“ (od 00:00 noční autobusová linka N2)

     

 


Freitag, 2. Januar 2015

Willkommen :: Vítáme :: Witamy :: Вітаем

Srdečně Tě vítáme na blogu projektu GFPS :: Změna skrze kulturu ::
Kultura jakožto úkaz, její různé funkce, formy a podoby, jsou hlavní náplní plánovaného projektu, který je určen pro studenty z České republiky, Německa, Polska a Běloruska. Jaké jsou definice kultury, jakou plní funkci pro společnost a jakou pro individuálního člověka? Kde kultura začíná, kde končí a co se za kulturní ještě považuje a co už ne? Kdo tyto normy vlastně diktuje?
Odpovědi na tyto otázky najdeme v Plzni, Evropském hlavním městě kultury 2015!

________________________________________________________________________
Herzlich Willkommen auf dem Blog des GFPS-Projektes :: Veränderung durch Kultur ::  
Kultur ist ein Phänomen. Ihre unterschiedlichen Funktionen, Formen und Gestalten sind die Hauptinhalte des geplanten Seminars, welches sich an StudentInnen aus Tschechien, Deutschland, Polen und Belarus richtet. Welche Definitionen von Kultur gibt es, welche Rolle spielt sie für die Gesellschaft und das Individuum? Wo liegen ihre Grenzen? Wo beginnt Kultur, wo hört sie auf und was halten wir noch für Kultur und was schon nicht mehr? Und wer legt diese Normen fest? 
Antworten auf diese Fragen suchen wir in Pilsen der Kulturhauptstadt Europas 2015!

________________________________________________________________________

Witamy na blogu projektu GFPS :: Przemiana poprzez kulturę :: 
Kultura jest zjawiskiem, którego to różnorodne funkcje, kształty i postaci stanowić będą treść seminarium skierowanego dla studentów i studentek z Czech, Niemiec, Polski i Białorusi. Jakie istnieją definicje kultury, jaką rolę odgrywa ona tak dla społeczeństwa jak i dla jednostki? Gdzie leżą jej granice, gdzie sie zaczyna, a gdzie kończy? Co jeszcze można traktować jak kulturę, a co już nie? Kto więc ustanawia takie normy? 
Odpowiedzi na te pytania poszukamy w Pilznie - Europejskiej Stolicy Kultury 2015!

________________________________________________________________________

Вітаем!
Зместам сёлетняга семінара для студэнтаў з Чэхіі, Германіі, Польшчы і Беларусі будзе з’ява культуры, з яе галоўнымі функцыямі, формамі і постацямі. Якія сёння існуюць азначэнні панятку “культура”? Якую ролю яна адыгрывае ў грамадстве і жыцці асобнага чалавека? Дзе шукаць яе межаў, з чаго яна пачынаецца і дзе можа скончыцца? Што сёння атаясамліваецца з культурай, а што ўжо не? І хто з’яўляецца творцам культурных нормаў?
Адказы шукайма ў Пльзені – Еўрапейскай Сталіцы Культуры 2015!Sonntag, 23. November 2014